Miło nam poinformować, że zgłoszenie Twojego dziecka do Programu Zajęć Drużyny Kangura od PRZEDSZKOLIADA.PL przebiegło prawidłowo.

O statusie zgłoszenia oraz dalszych krokach będziemy Cię informowali na bieżąco. 

W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, otrzymasz drogą elektroniczną informację z danymi dostępowymi do platformy operacyjnej Lang Lion, umożliwiającej dokonywanie płatności, sprawdzanie salda i sprawdzanie obecności dziecka na zajęciach.

Zgodnie z treścią umowy, podstawą do uczestnictwa dziecka w Programie Zajęć Drużyny Kangura, jest regularne dokonywanie opłat za Zajęcia Drużyny Kangura z góry do 10. dnia każdego miesiąca.

Zgodnie z treścią umowy, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

a) Nastąpi konieczność zmiany warunków prowadzenia zajęć (termin, miejsce, cena) bez winy PROMOTORA.

b) Rodzic ma jakiekolwiek zaległości finansowe względem PROMOTORA i/lub nie została uiszczona uzgodniona opłata za zajęcia w ustalonym przez strony terminie.

c) Nie ma wolnych miejsc w grupie zajęciowej.

d) Zapisanie dziecka nastąpiło w czasie krótszym niż 72 godziny od terminu pierwszych zajęć z udziałem DZIECKA.

e) Dziecko nie kwalifikuje się do uczestnictwa w Programie Zajęć „Drużyna Kangura” z przyczyn niezależnych od PROMOTORA

 

Wiadomość została wygenerowana automatycznie, proszę na nią nie odpowiadać.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu,

Z pozdrowieniami,

Dział Administracji

tel. 727 442 567

mail: biuro-aktywne@przedszkoliada.pl

Block
Wyprawka Drużyny Kangura
Zestaw Drużyny Kangura
Drużyna Kangura - Gra planszowa
Drużyna Kangura Puzzle